شرکت به‌پخش
کد کاربر
رمز
 

هيچ ثروتي چون عقل

و هيچ فقري چون ناداني نيست.

هيچ ارثي چون ادب

و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.

 حضرت علی (ع)

                               روابط عمومی

 

 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>