شرکت به‌پخش
کد کاربر
رمز
 

مشتري مداري 2 اصل دارد:

اصل اول: هميشه حق با مشتري است.

 اصل دوم: زماني كه شك داريد كه آيا حق با مشتري است يا نه، به اصل اول مراجعه نمائيد.

برایان تریسی

                                                 روابط عمومی

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>